Nasz świat wypełniają tysiące znaków graficznych, książki, teksty użytkowe i piktogramy. Dziś trudno pamiętać, że pismo nie istniało od zawsze, a zapis nie musi być jedynym sposobem gromadzenia informacji i ich przekazu. Jak udawało się bez niego obejść? Jak powstały i rozwijały się takie teksty jak „Iliada” czy „Odyseja”? Czy do dzisiaj zostało cokolwiek z tradycji ustnej naszych przodków? Tym właśnie zajmuje się nasza Pracownia.

 

Pracownia wydaje czasopismo naukowe "Quaestiones Oralitatis" poświęcone zagadnieniom związanym z literaturą i tradycją ustną. 

 

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną współpracuje m.in. z:

Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury (UZ)

Pracownią do Badań Historii i Teorii Retoryki (UW)

Zakładem Fenomenologii i Antropologii Religii (UJ)

Interdyscyplinarnym Zespołem Badawczym „Badania nad Kulturą Dawną” (Wydział Neofilologii UW)