6 czerwca 2017 r.

Gościem Pracowni Badań nad Tradycją Oralną był p. Tomasz Florczyk (AJD), który wygłosił wykład pt. "Hip-hop jako współczesna realizacja kultury oralnej. Teorie i przykłady".

 

plakat Florczyk

 


20 kwietnia 2017 r.

Gościem Pracowni Badań nad Tradycją Oralną był dr Konrad Dominas (UAM), który wygłosił wykład pt. "E-Classics we współczesnych badaniach literatury antycznej".

 plakat Dominas


3–4 marca 2016 r.

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną przy współpracy z Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury (UZ) oraz Pracownią do Badań Historii i Teorii Retoryki (UW) zorganizowała III ogólnopolskie seminarium naukowe Quaestiones Oralitatis pt. "Narodziny opowieści. Relacje mitu i rytuału w perspektywie kreowania narracji."

plakat 01


22–23 października 2015 r.

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną przy współpracy z Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury (UZ), Pracownią do Badań Historii i Teorii Retoryki (UW) oraz Zakładem Fenomenologii i Antropologii Religii (UJ) zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową  KULTURY ORALNE A MITYCZNY ŚWIAT J.R.R. TOLKIENA I JEGO NASTĘPCÓW

 Plakat Tolkien


14 maja 2015 r.

Gościem Pracowni Badań nad Tradycją Oralną był dr Wojciech Charchalis (UAM), autor najnowszego przekładu Don Kichota.

charchalis

  


5-6 marca 2015 r.

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną przy współpracy z Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury (UZ) oraz Pracownią do Badań Historii i Teorii Retoryki (UW) zorganizowała II ogólnopolskie seminarium naukowe Quaestiones Oralitatis pt. "Jakie zmiany zachodzą w obrębie kultury oralnej i jakie przy przejściu od tradycji oralnej do piśmienniczej?"

plakat 50


 23-24 października 2014 r.

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową: "Jak utrwalają się słowa skrzydlate? Ulotność tradycji oralnej wobec medium pisma", która odbyła się w dniach 23-24 października 2014 r. w VII LO im. K.K. Baczyńskiego we Wrocławiu.

 


 9 grudnia 2013 r.

Gościem Pracowni Badań nad Tradycją Oralną był dr hab. Marek Węcowski (UW), ktory wygłosił odczyt pt. "Wino i początki greckiego alfabetu w świetle najnowszych odkryć".

Wcowski


 21 listopada 2013 r.

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną zorganizowała seminarium naukowe poświęcone problematyce metodologii badań nad tradycją oralną, pod tytułem „Metodologie badań nad tradycją oralną”

 

Plan seminarium

 

10:00-11:00

Specyfika warsztatu metapoetyckiego w kulturze oralnej

dr Tomasz Mojsik

(Uniwersytet w Białymstoku)

11:00-12:00

       Narratologia naturalna jako metoda badania tekstów pseudo-oralnych.

dr Iwona Wieżel

(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

14:00-15:00

Oral Biblical Criticism

dr Sławomir Torbus

(Uniwersytet Wrocławski)

15:00-16:00

Wybrane aspekty badań nad językiem Homera- podejście kwantytatywne oraz idea przepływu świadomości

mgr Kamil Pawlak

(Uniwersytet Wrocławski)

16:00-17:00

Publiczność i kreacja epickiej pieśni oralnej

dr Karol Zieliński

(Uniwersytet Wrocławski)

17:00-18:00

Dyskusja na temat projektu badawczego 


24 października 2013 r.

W ramach kolejnego posiedzenia Pracowni wystąpiła z odczytem dr Iwona Wieżel (KUL), odnosząc się do „Strategii nadawczo-odbiorczych w tekstach greckich okresu archaicznego i klasycznego”.


 21 marca 2013 r.

Gościem Pracowni był prof. Przemysław Czapliński (UAM), wybitny badacz literatury współczesnej i krytyk literacki, wieloletni juror nagrody NIKE, kierownik Pracowni Krytyki Literackiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłosił on wykład pod tytułem: „Czy literatura ustna ma głos? O zmiennych definicjach oralności”. Skoncentrował się na zagadnieniach dziedzictwa  kolonializmu  w  XX-wiecznych  koncepcjach  twórczości  ustnej  oraz przedstawieniu krytyki odsłaniającej mechanizm owego dziedziczenia.


 13 grudnia 2012 r.

Inaugurując otwarte posiedzenia Pracowni Badań nad Tradycją Oralną, dr Karol Zieliński wygłosił referat pod tytułem: "Milman Parry - tajemnica geniuszu". Odbyło się ono siedzibie ISKŚO (Wrocław, ul. Komuny Paryskiej) o godzinie 18:00. W czasie posiedzenia została przybliżona problematyka badań prowadzonych przez Pracownię, po czym wywiązała się dyskusja o badaniach tego rodzaju w Polsce, o kluczowych zagadnieniach i perspektywach.