W dniach 23-24 października 2014 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Jak utrwalają się "słowa skrzydlate"? Ulotność tradycji oralnej wobec medium pisma. Konferencję zorganizowała Pracownia Badań nad Tradycją Oralną działająca przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr we współpracy z Liceum Ogólnokształcącącym nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu.

 

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj