Niniejsza strona powstała z inicjatywy Pracowni Badań nad Tradycją Oralną działającej przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Stawiamy sobie cele takie jak:

  • proste, systematyczne wprowadzenie dla osób, które nie spotkały się jeszcze z teorią oralną

  • stworzenie miejsca dyskusji i wymiany myśli dla uczonych, młodych badaczy i doktorantów