Członkami Pracowni Badań nad Tradycją Oralną są pracownicy i doktoranci Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

k zielinskiDR HAB. KAROL ZIELIŃSKI (ur. 1968), kierownik Pracowni, filolog klasyczny, hellenista. Pracuje w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w epice i liryce archaicznej Grecji odczytywanych jako spuścizna tradycji oralnej. Autor książek „Słońce w rozpaczy. Liryka miłosna Safony w aspekcie oralności” oraz „Iliada i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej”.

 

ST2DR SŁAWOMIR TORBUS (ur. 1975). Filolog klasyczny, hellenista, pracownik Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie retorycznej analizy Nowego Testamentu. Autor książki "Listy św. Pawła z perspektywy retorycznej". 

 
 
 
 

Artur PacewiczDR HAB. ARTUR PACEWICZ (ur. 1974). Historyk filozofii oraz filolog klasyczny; pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk społecznych w zakresie filozofii uzyskał w 2001 roku na podstawie rozprawy Związek Jedna (ἕν) i Dobra (τἀγαθόν) w filozofii Starej Akademii i filozofii Arystotelesanapisanej pod kierunkiem prof. Janiny Gajdy-Krynickiej. Był stypendystą Fundacji Lanckorońskich (2004), brał udział w Letniej Szkole dla doktorantów Metaphysik und ihre Grenzen im Ursprung der Metaphysik(Tübingen 2001) oraz w warsztatach Plato Transformed. An International Workshop on Plato's Ancient Commentators(Leuven 2005). Prowadził wykłady na Uniwersytecie w Neapolu w ramach programu Socrates/Erasmus. Od 2003 roku organizuje cykliczną konferencję Kolokwia Platońskie. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopism: ,,Studia Philosophica Wratislaviensia", „Peitho. Examina antiqua”, „Lectiones & Acroases Philosophicae”, serii „Studia Systematica” oraz redaktorem naczelnym serii „Classica Opera Philosophica”.

 

Mariusz

DR MARIUSZ PLAGO (ur. 1977), filolog klasyczny, latynista, adiunkt w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przede wszystkim epiką rzymską, zwłaszcza z czasów Cesarstwa. Interesuje się również recepcją literatury antycznej w czasach nowożytnych.

 

 

 

 

 

m zadkaDR MAŁGORZATA ZADKA (ur. 1981). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się semiotyką, historią pisma, ze szczególnym uwzględnieniem systemów epoki brązu i okresu archaicznego oraz przedpiśmiennymi kodami komunikacyjnymi. Stypendystka programu DAAD. Autorka monografii „Pismo linearne A na tle pism egejskich epoki brązu” (Kraków 2015). Od 2014 r. Członkini Pracowni Badań nad Tradycją Oralną.

 

IMG 0745 1DR ILONA CHRUŚCIAK (ur. 1987). Doktorantka w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przekazem pozawerbalnym bohaterów Iliady w kontekście teorii oralnej. Interesuje się literaturą archaiczną, językiem nowogreckim oraz literaturą i kulturą nowożytnej Grecji. Studiowała na Uniwersytecie Ateńskim w ramach programu Socrates–Erasmus. Stypendystka programu ΘΥΕΣΠΑ.

  

Solinski1MGR JĘDRZEJ SOLIŃSKI (ur. 1990) doktorant w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Filolog klasyczny i rusycysta. Zajmuje się twórczością epicką w kulturach niepiśmiennych w ujęciu komparatystycznym. Studiował na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Tomsku (Rosja).