Okladka frQuaestiones Oralitatis jest recenzowanym periodykiem naukowym wydawanym od 2015 roku przez Pracownię Badań nad Tradycją Oralną UWr. Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej tradycji i literatury ustnej.

Quaestiones Oralitatis is a peer-reviewed journal published since 2015 by the Centre for the Study of Oral Culture (University of Wrocław). The themes of the articles concern oral tradition and oral literature.

 

 

WYDANE NUMERY:

Quaestiones Oralitatis I/1 (2015)

Quaestiones Oralitatis I/2 (2015) 

Quaestiones Oralitatis II/1 (2016)

Quaestiones Oralitatis II/2 (2016)

Quaestiones Oralitatis III/1 (2017)

Quaestiones Oralitatis III/2 (2017)

 

Wytyczne dla autorów Author guidelines

 

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:

Redaktor naczelny: dr hab. Karol Zieliński, UWr

Zastępca redaktora naczelnego: dr Sławomir Torbus, UWr

Kolegium redakcyjne:

dr Małgorzata Zadka, dr Mariusz Plago, dr hab. Artur Pacewicz

Sekretarz redakcji: mgr Ilona Chruściak

 

RADA NAUKOWA CZASOPISMA:

Prof. Svetlana Adonyeva (Saint Petersburg State University, Rosja)
Prof. Dejan Ajdačić (National University of Kyiv T.Sh. – Kiev, Ukraina)
Prof. Gregor Pobežin (Univerza na Primorskem, Słowenia)
Prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Violetta Wróblewska (UMK, Toruń)
Dr hab. Joanna Janik (UJ, Kraków)
Dr hab. Marek Węcowski (UW, Warszawa)

 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Artykuły zgłoszone do czasopisma Quaestiones Oralitatis podlegają wstępnej ocenie zespołu redakcyjnego pod kątem poziomu merytorycznego, redakcyjnego oraz zgodności z tematyką czasopisma. Artykuły zgłoszone do czasopisma powinny być sporządzone zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma w sekcji "wytyczne dla autorów". Redakcja zastrzega sobie prawo do zasugerowania zmian merytorycznych lub edytorskich jeszcze przed właściwą oceną ekspercką. 
 
Artykuły wstępnie zaakceptowane przez zespół redakcyjny podlegają szczegółowej recenzji dwóch niezależnych ekspertów. Dobór recenzentów odbywa się z zastosowaniem zasady o unikaniu konfliktu interesów, tzn. dobierani recenzenci nie powinni być związani z jednostką, w której zatrudniony jest autor artykułu. Bezstronność oceny zapewnia system pełnej anonimowości, zarówno recenzenta, jak i autora artykułu (system double-blind review). 
 
Ocena recenzencka obejmuje: zgodność artykułu z tematyką czasopisma, wagę naukową podejmowanego tematu, poprawność metodologiczną, klarowność wywodu i sposób zaprezentowania tematu, strukturę tekstu, poprawność stylistyczną. W przypadku rozbieżnych ocen ekspertów redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Formularz recenzyjny dostępny jest na stornie internetowej czasopisma. Lista recenzentów publikowana jest w każdym tomie oraz na stronie internetowej czasopisma. Recenzje ekspertów przekazywane są autorom, którzy ustosunkowują się do nich w wyznaczonym terminie.
 
Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje redaktor tomu w porozumieniu z redaktorem naczelnym.
 
 
 
 
Etyka publikacji oraz procedury stosowane w przypadku nieuczciwości
 
Redakcja czasopisma Quaestionse Oralitatis postępuje zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE). W przypadku podejrzenia o nierzetelność i nieuczciwość naukową (tj. plagiat, fałszowanie danych, próba ponownej publikacji wydanej wcześniej pracy lub jej części) – Redakcja zwróci się do autora publikacji z prośbą o wyjaśnienia, a następnie wdroży procedury zgodne z wytycznymi COPE.

 

Adres redakcji/Address:

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną

ul. Komuny Paryskiej 21, pok. 23

50-451 Wrocław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydawca/Publisher:

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną

ISSN: 2449-8181

ISBN: każdy tom posiada oddzielny numer