Okladka frQuaestiones Oralitatis jest periodykiem naukowym wydawanym od 2015 roku przez Pracownię Badań nad Tradycją Oralną UWr. Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej tradycji i literatury ustnej.

 

 

Quaestiones Oralitatis I/1 (2015)

Quaestiones Oralitatis I/2 (2015) 

Quaestiones Oralitatis II/1 (2016)

Quaestiones Oralitatis II/2 (2016)

 

Wytyczne dla autorów można pobrać TUTAJ

 

Redaktor naczelny: dr hab. Karol Zieliński, UWr

Zastępca redaktora naczelnego: dr Sławomir Torbus, UWr

Kolegium redakcyjne:

dr Małgorzata Zadka, dr Mariusz Plago, dr hab. Artur Pacewicz

Sekretarz redakcji: mgr Ilona Chruściak

 

RADA NAUKOWA CZASOPISMA:

Prof. Svetlana Adonyeva (Saint Petersburg State University, Rosja)
Prof. Dejan Ajdačić (National University of Kyiv T.Sh. – Kiev, Ukraina)
Prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM Poznań)
Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak (UAM Poznań)
Prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak (UAM Poznań)
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM Poznań)
Prof. dr hab. Violetta Wróblewska (UMK Toruń)
Dr hab. Joanna Janik (UJ Kraków)
Dr hab. Marek Węcowski (UW Warszawa)

 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Artykuły zgłoszone do czasopisma Quaestiones Oralitatis podlegają wstępnej ocenie zespołu redakcyjnego pod kątem poziomu merytorycznego, redakcyjnego oraz zgodności z tematyką czasopisma. Artykuły zgłoszone do czasopisma powinny być sporządzone zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma w sekcji "wytyczne dla autorów". Redakcja zastrzega sobie prawo do zasugerowania zmian merytorycznych lub edytorskich jeszcze przed właściwą oceną ekspercką. 
 
Artykuły wstępnie zaakceptowane przez zespół redakcyjny podlegają szczegółowej recenzji dwóch niezależnych ekspertów. Dobór recenzentów odbywa się z zastosowaniem zasady o unikaniu konfliktu interesów, tzn. dobierani recenzenci nie powinni być związani z jednostką, w której zatrudniony jest autor artykułu. Bezstronność oceny zapewnia system pełnej anonimowości, zarówno recenzenta, jak i autora artykułu (system double-blind review). 
 
Ocena recenzencka obejmuje: zgodność artykułu z tematyką czasopisma, wagę naukową podejmowanego tematu, poprawność metodologiczną, klarowność wywodu i sposób zaprezentowania tematu, strukturę tekstu, poprawność stylistyczną. W przypadku rozbieżnych ocen ekspertów redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Formularz recenzyjny dostępny jest na stornie internetowej czasopisma. Lista recenzentów publikowana jest w każdym tomie oraz na stronie internetowej czasopisma. Recenzje ekspertów przekazywane są autorom, którzy ustosunkowują się do nich w wyznaczonym terminie.
 
Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje redaktor tomu w porozumieniu z redaktorem naczelnym.
 
 
 

 

Adres redakcji:

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną

ul. Komuny Paryskiej 21, pok. 23

50-451 Wrocław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydawca:

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną

ISSN: 2449-8181

ISBN: każdy tom posiada oddzielny numer