Pracownia Badań nad Tradycją Oralną

zaprasza na

 

III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe

Quaestiones Oralitatis

 

pt. Narodziny opowieści.

Relacje mitu i rytuału w perspektywie kreowania narracji

 

 3–4 marca  2016 r.

Wrocław

 

3 marca 2016

 

9.00-9.15 otwarcie seminarium

 

9.15-13.30

Andrzej Szyjewski (UJ), Tworzenie kraju (Making Country) jako zasada przekładalności treści mitycznych na rytualne w tradycjach aborygeńskich.

Igor Savchuk (Kijów), Rytuał a neomit we współczesnej muzyce (rozważania muzykologiczno-teoretyczne).

Barbara Hartleb-Kropidło (UWr), Umotywowanie kultu Larów w poetyckim micie Owidiusza.

Jakub Z. Lichański (UW), Retoryka i rytuał. Propozycja nowego spojrzenia na dzieło literackie.

 

13.30-15.00 przerwa obiadowa

 

15.00-19.30

Mariola Mikołajczak, Aleksander W. Mikołajczak (UAM), Bałkańskie pieśni obrzędowe wobec mitów i rytuałów.

Tomasz Majta (UJ), Kiedy człowiek staje się bogiem. Rytuały, mity i obrzędy kultów Cargo – synkretyzm religijny czy zderzenie kultur pierwotnych i współczesnych?

Maciej Czeremski (UJ), Ewolucyjna historia rytuału i mitu. Adaptacje czy produkty uboczne?

Karol Zieliński (UWr), Achilles jako „kozioł ofiarny”. Kwestia rytualnych uwarunkowań narracji Iliady.

 

20.00 Uroczysta kolacja

 

4 marca 2016

 

9.00-14.15

Mateusz Dąsal, Łukasz Sasuła (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie), Rytuał jako narzędzie interpretacyjne przy odczytywaniu narracji o Pierwszej Wyprawie Krzyżowej.

Konrad Dominas (UAM), Rytuał, mit i literatura – rozważania wstępne.

Marta Tymoshenko (Lwów), Poetyckie i kultowe funkcje epitetu homeryckiego postaci boskich.

Ilona Chruściak (UWr), W jaki sposób pieśniarz, przy pomocy opisu gestów rytualnych, kreuje swoją opowieść?

Tomasz Florczyk (AJD), Ponowne narodziny opowieści. Narracyjność rapowanych storytellingów a forma dziewiętnastowiecznych obrazków i nowel fabularnych.

 

Miejsce obrad:

Wrocław, ul. Szewska 49, s. 108(Instytut Historyczny)