Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą

przy Uniwersytecie Wrocławskim

we współpracy z

Pracownią Badań nad Tradycją Oralną Uniwersytetu Wrocławskiego

i Zespołem Badań nad Kulturą Dawną Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na

Ogólnopolską konferencję naukową

Epos: od Homera do George’a R.R. Martina.

Tekst, performance i interpretacja

 

Epos od samego początku swojej historii docierał do odbiorców w ramach performance’u, wydarzenia, w czasie którego zgromadzone audytorium zapoznaje się z opowieścią dzięki ustnej prezentacji wykonawcy. Wykonawca, audytorium i opowieść są ze sobą w ścisłej relacji. W efekcie ta sama opowieść przyjmuje różne kształty w zależności od kontekstu, w którym funkcjonują wykonawca i audytorium, zawsze spojeni ze sobą czasem i miejscem wykonania. Ta więź od momentu, kiedy epos jest zapisywany, a potem odczytywany przez jednostkę poza ramami aktu performatywnego, zaczyna stopniowo ulegać rozluźnieniu. W końcu epos powstawał na piśmie jako tekst literacki adresowany już tylko do czytelnika, a nie słuchacza i widza. Kolejną zmianą, której świadkami jesteśmy współcześnie, jest przywrócenie eposowi jego performatywnego wymiaru poprzez adaptacje filmowe czy sceniczne powodujące, że tekst odzyskuje dźwięk i towarzyszy mu obraz.

 

W czasie konferencji chcielibyśmy zastanowić się między innymi nad tym, w jaki sposób charakter medium, za pośrednictwem którego epos dociera do odbiorcy, wpływa z jednej strony na odbiór dzieła, a z drugiej na użycie przez autora adekwatnych technik kompozycyjnych. Przedmiotem refleksji byłby cały akt wykonawczy, kwestie związane z kompozycją tekstu i jego formą, a także sposobem przekazu i odbiorem, w końcu również z interpretacją. Szczególny akcent byłby położony na obserwację różnic interpretacji tekstu uwarunkowanych zmianą medium, za pomocą którego dzieło dociera do interpretatora.

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji kierujemy do badaczy reprezentujących różne dyscypliny, przede wszystkim filologów (filologów klasycznych, polonistów, anglistów, germanistów, romanistów, indologów i nie tylko), historyków, filozofów, teologów, religioznawców, medioznawców, filmoznawców, kulturoznawców, socjologów.

 

Termin konferencji: 7 grudnia 2018 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Wrocławski, gmach Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, ul. św. Jadwigi 3/4

 

Opłata konferencyjna: 300 zł (obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji — po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Zgłoszenia na formularzu wraz z abstraktami ok. 200 słów prosimy przesyłać 30 października 2018 r.

na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

FORMULARZ zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

 

Organizatorzy konferencji:

Zespół Badań nad Kulturą Dawną Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą
Pracownia Badań nad Tradycją Oralną

 

 

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną zaprasza na otwarte spotkanie, które odbędzie się 17 grudnia 2015 r. o godz. 1700

 

Gościem pracowni będzie prof. Roman Sapeńko (UZ), który przedstawi referat pt. 

Myślenie mityczne a myślenie artystyczne w literaturze antycznej. Koncepcja Olgi Freidenberg.

 

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

KULTURY ORALNE A MITYCZNY ŚWIAT

J.R.R. TOLKIENA I JEGO NASTĘPCÓW

 

organizowanej przez

Pracownię Badań nad Tradycją Oralną przy Uniwersytecie Wrocławskim

przy współpracy z

Pracownią Mitopoetyki i Filozofii Literatury (UZ)

Pracownią do Badań Historii i Teorii Retoryki (UW)

oraz

Zakładem Fenomenologii i Antropologii Religii (UJ)

 

                                                          

22–23 października 2015 r., Wrocław

 

czwartek, 22 października

 

I. 9.00-9.20 Otwarcie konferencji

 

II. Sesja pierwsza:

 

9.20-9.40 Neubauer Łukasz, Chrześcijańska reinterpretacja starogermańskiego toposu beasts of battle w twórczości J.R.R. Tolkiena

 

9.40-10.00 Błaszkiewicz Bartłomiej, Upadek Artura J.R.R. Tolkiena w kontekście formulicznej tradycji średnioangielskiej arturiańskiej poezji aliteracyjnej

 

10.00-10.20 Dziadkowiak Konrad, Filozofia języka Owena Barfielda i jej wpływ na koncepcję baśni J.R.R. Tolkiena

 

10.20-10.40 Pobieżyńska Maria, Formuły oralne w języku Quenta Silmarillion J.R.R. Tolkiena – analiza

 

10.40-11.25 dyskusja

11.25-11.45 przerwa na kawę i herbatę

 

III. Sesja druga:

 

11.45-12.05 Lichański Jakub, Oralność i piśmienność do zagłady Numenoru

 

12.05-12.25 Szurek Agnieszka, Taking up an entirely different frame – zmiany w budowie ramowej utworów z legendariumSilmarillionu. Wczesne wersje opowieści i autorskie ilustracje

 

12.25-12.45 Maryniak Joanna, Narratorzy wewnętrzni opowieści Tolkiena

 

12.45-13.30 dyskusja

13.30-15.00 przerwa na obiad

 

IV. Sesja trzecia:

 

15.00-15.20 Szyjewski Andrzej, Księga Zaginionych Opowieści - od mitu ustnego do zapisu

 

15.20-15.40 Zieliński Karol, W kwestii tradycji ustnej Hobbita i Władcy pierścieni

 

15.40-16.00 Łazarz Radosław, Przyjaciel czy wróg? Miś czy niedźwiedź? Uwagi nad Beornem i zmiennokształtnością

 

16.00-16.45 dyskusja

16.45-17.00 przerwa na kawę i herbatę

 

V. 17.00-18.30 QUENYA vs. LATINITAS Agon elfów i rapsodów

 

VI. 19.00 uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

                      (ISKŚiO, ul. Komuny Paryskiej 21, czytelnia)

 

 

piątek, 23 października

 

VII. Sesja czwarta:

 

9.00-9.20 Komorowska Joanna, Wszyscy odeszli, odeszli przed siebie: pamięć i oralność w światach fantasy

 

9.20-9.40 Suski Robert, Opowieści Starej Niani w Grze o Tron G.R.R. Martina i ich funkcja

 

9.40-10.00 Szeląg Łukasz, Inicjacja bohatera w poematach oralnych źródłem postaci Eomera?

 

10.00-10.45 dyskusja

10.45-11.05 przerwa na kawę i herbatę

 

VIII. Sesja piąta:

 

11.05-11.25 Trocha Bogdan, Techniki uobecniania mitu w literaturze pięknej - ich funkcje i konsekwencje

 

11.25-11.45 Kliszcz Aneta, W poszukiwaniu sensu między mitem a faktami: fragmentaryczność opowieści ustnej w prozie Ursuli Le Guin

 

11.45-12.05 Zadka Małgorzata, Zanegowanie ustności jako źródło komizmu w Eryku Terry’ego Pratchetta

 

12.05-12.50 dyskusja

IX. 12.50-13.00 zakończenie konferencji

 

 

Miejsce obrad:

Aula w VII LO im. K.K. Baczyńskiego, ul. Krucza 49

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Okladka frQuaestiones Oralitatis jest recenzowanym periodykiem naukowym wydawanym od 2015 roku przez Pracownię Badań nad Tradycją Oralną UWr. Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej tradycji i literatury ustnej.

Quaestiones Oralitatis is a peer-reviewed journal published since 2015 by the Centre for the Study of Oral Culture (University of Wrocław). The themes of the articles concern oral tradition and oral literature.

 

 

WYDANE NUMERY/ISSUES:

Quaestiones Oralitatis I/1 (2015)

Quaestiones Oralitatis I/2 (2015) 

Quaestiones Oralitatis II/1 (2016)

Quaestiones Oralitatis II/2 (2016)

Quaestiones Oralitatis III/1 (2017)

Quaestiones Oralitatis III/2 (2017)

Quaestiones Oralitatis IV (2018/2019)

Quaestiones Oralitatis V (2020)

 

Call for Papers for 2021 issue: CfP 2021 PL / CfP 2021 ENG

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:

Redaktor naczelny: dr hab. Karol Zieliński, UWr

Zastępca redaktora naczelnego: dr Sławomir Torbus, UWr

Kolegium redakcyjne:

dr Małgorzata Zadka, dr Mariusz Plago, dr hab. Artur Pacewicz

Sekretarz redakcji: dr Ilona Chruściak

 

RADA NAUKOWA CZASOPISMA/ACADEMIC EDITORIAL BOARD:

Prof. Svetlana Adonyeva (Saint Petersburg State University, Rosja)
Prof. Dejan Ajdačić (National University of Kyiv T.Sh. – Kiev, Ukraina)
Prof. Gregor Pobežin (Univerza na Primorskem, Słowenia)
Prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Violetta Wróblewska (UMK, Toruń)
Dr hab. Joanna Janik (UJ, Kraków)
Dr hab. Marek Węcowski (UW, Warszawa)

 

 

FORMS

Wytyczne dla autorów Author guidelines

ZASADY WYDAWNICZE / PUBLISHING RULES

FORMULARZ RECENZYJNY REVIEW FORM

recenzenci reviewers

 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Artykuły zgłoszone do czasopisma Quaestiones Oralitatis podlegają wstępnej ocenie zespołu redakcyjnego pod kątem poziomu merytorycznego, redakcyjnego oraz zgodności z tematyką czasopisma. Artykuły zgłoszone do czasopisma powinny być sporządzone zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma w sekcji "wytyczne dla autorów". Redakcja zastrzega sobie prawo do zasugerowania zmian merytorycznych lub edytorskich jeszcze przed właściwą oceną ekspercką. 
 
Artykuły wstępnie zaakceptowane przez zespół redakcyjny podlegają szczegółowej recenzji dwóch niezależnych ekspertów. Dobór recenzentów odbywa się z zastosowaniem zasady o unikaniu konfliktu interesów, tzn. dobierani recenzenci nie powinni być związani z jednostką, w której zatrudniony jest autor artykułu. Bezstronność oceny zapewnia system pełnej anonimowości, zarówno recenzenta, jak i autora artykułu (system double-blind review). 
 
Ocena recenzencka obejmuje: zgodność artykułu z tematyką czasopisma, wagę naukową podejmowanego tematu, poprawność metodologiczną, klarowność wywodu i sposób zaprezentowania tematu, strukturę tekstu, poprawność stylistyczną. W przypadku rozbieżnych ocen ekspertów redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Formularz recenzyjny dostępny jest na stornie internetowej czasopisma. Lista recenzentów publikowana jest w każdym tomie oraz na stronie internetowej czasopisma. Recenzje ekspertów przekazywane są autorom, którzy ustosunkowują się do nich w wyznaczonym terminie.
 
Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje redaktor tomu w porozumieniu z redaktorem naczelnym.
 
 
PROCEDURES FOR EXTERNAL PEER REVIEW
 
Papers submitted to the Quaestiones Oralitatis journal are subject to a preliminary evaluation by the Editorial Board in terms of their substantive editorial level and compliance with the journal's topic. Papers submitted to the journal should be prepared following the editorial guidelines available on the journal's website in the ‘guidelines for authors’ section. The editors reserve the right to suggest substantive or editorial changes before the actual expert assessment.
 
Papers initially approved by the Editorial Board are subject to a detailed review by two independent experts who are independent researchers. The selection of reviewers is based on the principle of avoiding a conflict of interest, i.e. selected reviewers should not have an association with the author. The impartiality of the evaluation is ensured by the system of full anonymity, both for the reviewer and the author of the paper (double-blind review system).
 
The reviewer assessment includes compliance of the paper with the journal's subject matter, the scientific importance of the topic under consideration, methodological correctness, clarity of the argument and the way of presenting the subject, text structure, stylistic correctness. In the case of divergent evaluations of experts, the Editorial Board appoints an additional reviewer. The review form is available on the journal's website. The list of reviewers is published in each volume and on the journal's website. Expert reviews are forwarded to authors who respond to them within the prescribed period.
 
The final decision to accept an paper for publication is made by the volume editor in consultation with the editor-in-chief.
 
 
 
Etyka publikacji oraz procedury stosowane w przypadku nieuczciwości
 
Redakcja czasopisma Quaestionse Oralitatis postępuje zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE). W przypadku podejrzenia o nierzetelność i nieuczciwość naukową (tj. plagiat, fałszowanie danych, próba ponownej publikacji wydanej wcześniej pracy lub jej części) – Redakcja zwróci się do autora publikacji z prośbą o wyjaśnienia, a następnie wdroży procedury zgodne z wytycznymi COPE.
 
Publication ethics and publication malpractice statement
 
The editors of the Quaestiones Oralitatis journal follows the COPE Code of Conduct. In case of suspicion of scientific misconduct and dishonesty (i.e. plagiarism, falsification of data, attempt to re-publish a previously published work or part of it) – the editorial board will ask the author of the publication for explanations, and then implement procedures following COPE guidelines.

 

 

Adres redakcji/Address:

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą

ul. Św. Jadwigi 3/4 

50-266 Wrocław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydawca/Publisher:

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą oraz Pracownia Badań nad Tradycją Oralną
Uniwersytet Wrocławski
 

ISSN: 2449-8181

ISBN: każdy tom posiada oddzielny numer

Najnowsze publikacje członków PBTO

 

Zielinski Iliada

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Zieliński

"Iliada" i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

ISBN: 978-83-229-3357-2

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 560

 

 

"Autor postanowił zweryfikować tradycyjny wizerunek epiki cyklicznej, ustalić, czy i w jakim stopniu Iliadaodbiega od tradycji, zbadać jej, kwestionowaną przez niektórych badaczy, oralność, a co najważniejsze, w centrum badań postawił nie epicką formułę językową, jak to się czyni powszechnie, lecz schemat fabularny. Wynikiem badań ma być ustalenie, w jakim stopniuIliada, przy wszystkich opisanych różnicach, stanowi jednak ogniwo tradycji oralnej. Zgodnie z długą już tradycją badawczą wszystkie obserwacje są konfrontowane z badaniami nad cyklami w innych kulturach, głównie południowosłowiańskimi, ale także sanskryckimi czy skandynawskimi".

 

Z recenzji prof. dr hab. Alicji Szastyńskiej-Siemion

 

zadka pismo A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Zadka

Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu

ISBN 978-83-7688-195-9

Wydawca: Zakład Wydawniczy Nomos

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 218

 

Monografia tego typu nie ma precedensu w polskiej literaturze starożyt­niczej i językoznawczej. Książka ta może być bardzo przydatna nie tylko dla starożytników (filologów, archeologów i historyków), lecz także dla osób zajmujących się socjolingwistyką (funkcje pisma w danych społecznościach), psycholingwistyką (sposoby tworzenia znaków pisma, symbole etc.) oraz antropologią kulturową. Zaletą tej książki jest niezwykła kondensacja treści, stosunkowo niewielka objętość przy ogromnym nasyceniu treści literaturą przedmiotu, oraz zamieszczone tabele i ilustracje, które unaoczniają wywody autorki. Publikacja książki będzie znaczącym zdarzeniem w polskim życiu na­ukowym i zapełni lukę w publikacjach na temat egejskiej epoki brązu.

Z recenzji dra hab. Gościwita Malinowskiego, prof. UWr.